Konfirmasjonsdager i 2022 kommer våren 2021


 

På grunn av koronasituasjonen kan vi ikke planlegge så langt fram i tid. Vi beklager den ulempen dette medfører. datoene vil senes bli publisert i informasjonsskriv som sendes ut til aktuelle konfirmanter etter påske 2021

Tilbake