Småtrallmesse i advent


 

Småtrall er et middag- og sangtilbud for familier med barn i alderen 1-6 år.

En torsdag hver måned er det dekket til middag på kirketorget i Vestfossen kirke kl. 16.30.

Etter middag er det sanggrupper, 1-3 år og 4-6 år. Vi avslutter seinest kl. 18.00.

Siste Småtrall i semesteret er en Småtrallmesse. Da samles vi til felles samling i kirkerommet og en aldersgruppe er spesielt invitert. I desember er det 3-åringene som får invitasjon.

 

Pris: 30 kr per person, maks 100 kr per familie.

Vi sender ut invitasjon til våre medlemmer. Alle aktiviteter som arrangeres av menighetene i Øvre Eiker er åpne for alle, uansett medlemskap.

 

Tilbake