Dette skjer i Haug

Haug menighet


Sokneprest
Anne Jorun Bakken
E-post: anne.jorun.bakken@eiker.kirken.no
Mob. 991 05 027

Kirketjener
Rune Gislerud
E-post: rune.gislerud@eiker.kirken.no
Mob. 406 38 127

Andre ansatte

Haug menighetsråd 2019-2023


Faste medlemmer

Leder: Hilde Bjornes    48 10 39 34
Nestleder: Wenche Elisabeth G Kristiansen

Anne Kathe Westby Firing
Atle Bjørløw Dye
Ola Nordli Johansen
Tove Jamtvedt
Espen Hæg
Frank Eugen Vrabel

Varamedlemmer

Elisabeth Rasmusen
Harald Haugen
Hanne Merete Andersen