Dette skjer i Haug

 

Publikumsinformasjon om smittevern fra 4.januar

Regjeringen og Øvre Eiker kommune har innført strengere smittevernregler. Reglene gjelder fra  mandag 4.januar  og inntil videre.   ...

Les mer

Haug menighet


Sokneprest
Marianne Hermann Brekken.
E-post: marianne.h.brekken@eiker.kirken.no
Mob. 416 20  552

Kirketjener
Rune Gislerud
E-post: rune.gislerud@eiker.kirken.no
Mob. 406 38 127

Andre ansatte

Haug menighetsråd 2019-2023


Faste medlemmer

Leder: Hilde Bjornes    48 10 39 34
Nestleder: Wenche Elisabeth G Kristiansen

Anne Kathe Westby Firing
Atle Bjørløw Dye
Ola Nordli Johansen
Tove Jamtvedt
Espen Hæg
Frank Eugen Vrabel

Varamedlemmer

Elisabeth Rasmusen
Harald Haugen
Hanne Merete Andersen