Konfirmasjonstiden

 

 

Velkommen som konfirmant i Den Norske Kirke i Øvre Eiker

Konfirmasjon er kirkens største ungdomsarbeid. Det er en mulighet til å bli bedre kjent med kristen tro, bedre kjent med deg selv, og kjent med nye venner. Konfirmanttiden er variert og innholdsrik, med mange nye opplevelser.

Noe av det du får oppleve er:

 • Gode fellesskap
 • Undervisning og samtaler om kristen tro og det å være ung
 • Engasjement i miljø- og solidaritetsarbeid
 • Å bli kjent med kirkerommet
 • Å være med på gudstjenester
 • Turer og konfirmantleir.

I konfirmasjonstiden utforsker vi temaer som:

 • Vennskap og relasjoner
 • Gud, Jesus og Den hellige ånd
 • Død, sorg og glede, godt og vondt
 • Kjærlighet, seksualitet og samliv
 • Gudstjeneste og nattverd
 • Selvbilde, identitet og menneskesyn
 • Miljø og rettferdighet, Solidaritet og nestekjærlighet
 • ​Bibel og bønn 


Her i Øvre Eiker ønsker vi å legge til rette for ulike måter å lære sammen på. Du som konfirmant velger en temagruppe du blir med i, vi drar på en fire dagers leir sammen i høstferien, og du får være med å delta i spennende gudstjenester. I følge trosopplæringsplanen "Gud gir - Vi deler", skal konfirmasjonstiden ha et omfang på minst 60 timer og selve konfirmasjonstiden varer i ca. 8 måneder.

«Ordet konfirmasjon betyr egentlig å bekrefte.Gud ønsker å gi konfirmanter frihet til å tenke seg om og mulighet til å oppdage at Guds kjærlighet er slik Jesus viste den i møte med mennesker. Og det var en tøff kjærlighet. Tøff, fordi den tålte svik og nederlag. Kjærlighet, fordi den gav tilgivelse og ny start. Det er en sånn tro jeg har sans for. En tro som tåler livet!» Tidligere Biskop Per Arne Dahl, Tunsberg bispedømme.

Kirken er et trygt og mangfoldig felleskap der vi alle kan være oss selv. Vi ønsker at alle skal få en god konfirmanttid, og dersom det er behov for individuell tilrettelegging kan du si fra til oss så legger vi en plan sammen. 


Etter konfirmasjonstida er over, er du velkommen videre i ungdomsarbeidet i Kirka. Til høsten inviterer vi til ledertrening, leir og samlinger for alle som har vært konfirmanter. Det er en mulighet til å gå dypere i troen på Jesus, leve ut kjærlighet i praksis og være en del av et sterkt og trygt felleskap. Der får du blant annet være med å skape en god leir for neste års konfirmanter, du får være med å lede barn og unge i ulike aktiviteter i kirka, dra på egen leder leir og forme kirkas ungdomsarbeid videre.

Viktige datoer:

Det er mye å ta hensyn til når vi nå må finne datoer, blant annet andre arrangementer som vielser og jubileumsfeiringer. Den nasjonale og lokale situasjonen vil legge føringer for hvordan konfirmasjonene kan gjennomføres når høsten kommer, men vi har valgt å fastsette følgende, med visshet om at all planlegging må gjøres med et visst forbehold:  

 

Konfirmasjonsundervising:

Konfirmantundervisningen hos oss er todelt, det som skjer i din lokale menighet/ kirke og det som skjer felles for alle 4 menighetene i Øvre Eiker. I den lokale menigheten møtes konfirmantene til noe undervisning og gudstjenester, i tillegg til at de er med som bøssebærere under fasteaksjonen til inntekt for Kirkens Nødhjelp.

På fellessamlinger møtes konfirmantene Kick off, leir og temagruppe

Flere detaljer om undervising, tid og sted, temagrupper og leir kommer på Infomøte om konfirmasjon 2021 i juni og på våre websider etter påske.

Vi starter normalt konfirmantåret  med kickoff helger i begynnelsen av september.

 

Kategori