Vestfossen sogn

Vestfossen kirke
Dette skjer i Vestfossen menighet
Gudstjenester i Vestfossen

Ansatte i Vestfossen

Sokneprest
Anne-Jorun Bakken
E-post. anne.jorun.bakken@eiker.kirken.no
Mob. 991 05 027

Kirketjener
Bård Henni Siegwarth
E-post: b.h.siegwarth
Mob. 928 05 594

Organister, diakon og undervisning
jobber i flere menigheter.
Kontakt informasjon under
fanen Kontaktinfo

Vestfossen menighetsråd 2015-2019

Leder:        Tone Bogen          99 28 79 50
Nestleder:  Tove Reitan            97 57 96 43
                   Silje Talmo
                  Tonje Elvekrok
                  Ingrid Marie Østerud
                   Veslemøy Talmo
         

Vararepresentanter
Bjørn Tore Gaard Hovland
Marit Kaarhus
Torbjørn Sylte

Permisjon
Karina Reitan