Haug sokn

Haug kirke kirke
Gudstjenester i Haug

Ansatte i Haug menighet

Sokneprest
Marianne Hermann Brekken.
E-post: marianne.h.brekken@eiker.kirken.no
Mob. 416 20  552

Kirketjener
Rune Gislerud
E-post: rune.gislerud@eiker.kirken.no
Mob. 905 08 194

Organister, diakon og undervisning
jobber i flere menigheter.
Kontakt informasjon under
fanen Kontaktinfo

Haug menighetsråd 2015-2019

Leder:          Hilde Bjornes  48 10 39 34
Nestleder:   Tove Jamtvedt
                 
                 
Ola Nordli Johansen
                     Anna Karin Elsnes
                     Wenche Elisabeth G. Kristiansen
                     Eldar Steen
                     Atle Bjørløv Dye
                     Solbjørg Christensen Kalbach