Fiskum sokn
 
Fiskum kirke                       Fiskum gamle kirke
Gudstjenester i Fiskum

Ansatte i Fiskum
Fiskum menighetsråd 2015-2019

Leder:           Liv Nedberg Fredriksen         97 11 36 66
Nestleder:     Anton Lundteigen                     99 40 53 80
                     Tore Groseth
                     Tone Elisabeth Svenskerud
                     Anne Grethe Herland
                     Rune Andreassen

 

Vararepresentanter:
                   James Robert Hendry