Kontakt oss

Øvre Eiker kirkelige fellesråd
Åpningstider:
kl. 0800 - 15:00
Telefontid: 09:00-14:00

32 25 26 50
 post@eiker.kirken.no
  Pb 116; 3301 Hokksund

 

Kontorene i Hokksund / Haug menighetssenter
 Professor Hans Strøms vei 10   3300 Hokksund

Prosten i Eiker
Soknepresten i Bakke og Haug 
Undervisningslederen  i Øvre Eiker
Diakonen i Øvre Eiker
Kantorene/ organistene i Øvre Eiker

Kirkevergekontoret

 

Kontorene i Vestfossen kirke

 Skolegata 3   3320 Vestfossen

Soknepresten i Fiskum og Vestfossen
Trosopplæreren i Øvre Eiker 

Kontaktliste